Scouts-ouderraad

Beste ouders en scoutssympathisanten,

Nu het nieuwe scoutsjaar weer van start gegaan is, zouden we even jullie aandacht willen vragen.

Dit jaar rees het plan om een “scouts-ouderraad” op te richten. Het doel hiervan is enerzijds de leiding te ontlasten van extra praktische taken (zodat zij zich nog  meer kunnen toeleggen op de essentie; onze kinderen begeleiden en entertainen). Anderzijds zouden we ook kunnen bijspringen bij het vergaren van extra inkomsten voor de schatkist van de scouts.
Dit engagement staat nog maar in de startblokken. Graag zouden we dit initiatief uitgebreid zien met een groep die bestaat uit minstens 2 ouders van elke scoutstak.

We hebben naast deze vaste groep initiatiefnemers natuurlijk ook mensen nodig die willen helpen bij extra activiteiten. Vele handen maken immers licht werk.

We voorzien na de uniformbeurs  op 21 oktober 2012 vanaf 17u een kennismakingsdrink aan democratische prijzen. Daar kunnen ouders die willen meewerken zich melden.
Diegene die ons toch al willen bereiken, kunnen altijd een mailtje sturen naar sympathisanten@tarcitius.be.

Hierbij alvast een paar ideeën waar extra hulp welkom is:

Hulp bij de Tarciaanse feesten, wijnbeurs, kerstmarkt, …

  • organiseren
  • opdienen
  • tappen
  • opruimen
  • ouders mobiliseren
  • ….

Activiteiten organiseren voor een extra zakcentje op de zondagnamiddag

  • gezinsactiviteiten
  • tap openhouden (ten gepaste tijde)
  • mond-tot-mondreclame bij commerciële activiteiten

We hopen op een massale belangstelling en goede ideeën!

Vanwege

 Franky Custers, Jef Vandecruys , Kristien Croonenborghs, Daniëlle Bartholomeus.

PS : Deze brief wordt ook gemaild. Maar we zijn niet in het bezit van alle mailadressen!  Bij de inschrijvingen wordt er op toegezien dat we van alle ouders – die interesse hebben voor verder updates – een e-mailadres krijgen.