Nieuw lokaal

Een nieuw lokaal?

Zoals je waarschijnlijk al wel gehoord en gezien hebt, hebben wij sinds kort nieuw lokaal in de vorm van een ecohuis. Niet alleen omdat een nieuw lokaal mooi is maar ook omdat de huidige lokalen volledig zijn uitgeleefd en niet meer voldoen aan de vlaremnormen. Bovendien kregen we ook een negatief advies over de veiligheid van de brandweer over ons oud lokaal.  Onze bouwplannen kwamen in een stroomversnelling toen bleek dat de gemeente een spel- en sportterrein wou aanleggen op de omringende velden met de toegangsweg vlak voor ons lokaal.

Hoe bouwden we?

Een huis dat zichzelf verwarmt? Bouwen met strobalen? Het klinkt utopisch maar steeds meer mensen willen anders gaan bouwen en wonen: gezonder, socialer, milieubewuster. Voor ons nieuwe lokaal kiezen wij voor een volledig bio-ecologische aanpak. Dit paste bovendien perfect in het gemeenschappelijk jaarthema van de jeugdbewegingen van enkele jaren teug, toen de plannen opgesteld werden: ‘Verdraai-de Wereld’. Dit thema houdt in dat we er voor kiezen om te werken rond duurzame ontwikkeling.

Een gezond huis is een basisbouwsteen voor een globaal ecologisch woonweefsel voor steden en dorpen. Bouwen en wonen doe je niet alleen: er zijn ook de buren, de natuur en de omgeving. Bij onze bouwwijze zullen wij gebruik maken van alternatieve bouwmaterialen. De muren bestaan uit een stevig houten skelet. De rechtopstaande balken kunnen probleemloos het dak en de vloeren dragen. Dit skelet wordt opgevuld met strobalen die maximaal geperst zijn. Ze vormen bouwstenen van een halve meter dik, veertig centimeter hoog en een meter lang. Dit is gezond bouwmateriaal dat in de directe omgeving voorkomt en waarbij we geen roofbouw plegen op zeldzame grondstoffen. Deze muren worden daarna gepleisterd met leem.

Voor energie zullen wij een maximaal gebruik maken van passieve en actieve zonne-energie na rechtstreekse opvang van zonnewarmte en zonnecollectoren.

Bij ons bouwproject hebben wij ons reeds verzekerd van de hulp van Kamp C, het provinciaal centrum voor duurzaam bouwen en wonen in Westerlo. Naast onze eigen architect Herman Boonen kunnen wij ook beroep doen op de know-how van Casa Calida dat natuurlijk bouwen promoot. In oktober kon men een cursus strobalenbouw volgen met een theoretisch gedeelte en een workshop omvat.

Een bijkomend voordeel bij deze bouwwijze is dat leden (en hun familie en sympathisanten) een substantiële bijdrage kunnen leveren. Dankzij het advies van Kamp C zullen wij immers in staat zijn om een groot deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren. Zo krijgt ons bouwproject een educatieve waarde voor onze leden en hun familie. Omdat ons nieuw lokaal aan de toegangsweg ligt naar het sport- en spelpark en naar de terreinen van voetbalclub Sint-Dimpna, zullen de ganse buurt en de ruimere gemeenschap zich met eigen ogen kunnen overtuigen van de waarde van duurzaam bouwen.