Scouts-ouderraad

Posted Leave a commentPosted in Nieuws, Nieuwsbrieven

Beste ouders en scoutssympathisanten, Nu het nieuwe scoutsjaar weer van start gegaan is, zouden we even jullie aandacht willen vragen. Dit jaar rees het plan om een “scouts-ouderraad” op te richten. Het doel hiervan is enerzijds de leiding te ontlasten van extra praktische taken (zodat zij zich nog  meer kunnen toeleggen op de essentie; onze […]