Verkoop Ecohuis Tarcitius

Geen treurmars in Geel


De onderhandelingen omtrent de lokalen van de  Sint-Tarcitiusscoutsgroep verlopen in een atmosfeer van goedwil. In dit gunstig klimaat vonden alle partijen, door bemiddeling van Adhemar Advocaten uit Hasselt, een oplossing die ertoe leidt dat de op maandag geplande openbare verkoop wordt afgewend.
Deze wending werd mogelijk mede dankzij de vele initiatieven bij de actie ‘Red De Scouts – Tarcitius in nood.’ Waardering gaat uit naar de betrokkenen waarmee een akkoord bereikt werd: Vanhout, Deservis, Leo Van Laer en gerechtsdeskundige Van der Laenen. Een lijst van partners die steunden in deze woelige tijd vind je hieronder.
Dit positieve verhaal betekent dat de scouts hun werking verder kunnen zetten in de vertrouwde lokalen;  de groepsleiding annuleert dan ook de op maandag geplande ‘begrafenisstoet’. Natuurlijk betekent dit niet het einde van dit traject waarbij nog alle hulp bijzonder welkom blijft om de scoutsgroep duurzaam onderdak te blijven bieden.

Speciale dank aan steunende vrienden:

  • KSJ Meerhout
  • Jeugdhuis De Faar
  • Studentika
  • Fintro – Project verbetert je buurt
  • De ouders van onze leden
  • Alle sympathisanten

Rekeningnummer voor giften BE54 4144 1830 8997
www.reddescouts.tk

Voor verdere vragen:
Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be