Inschrijvingen Kamp!

Beste ouders,

Zoals in de kampbundel staat lopen NU ZONDAG 3 JUNI de inschrijvingen voor het kamp af! Wij hebben tot nu toe nog maar 10 inschrijvingen mogen ontvangen?!

Graag maken we jullie NOGMAALS duidelijk hoe belangrijk het is dat we minstens een maand op voorhand weten met hoeveel we zullen zijn! Als we dit niet weten kan het tot ORGANISATORISCHE RAMPEN leiden…

Eten moet besteld worden, tenten moeten in orde gemaakt worden, materiaal aangekocht, schema’s uitgewerkt, activiteiten voorbereid, ….

In de kampbundel staat ook te lezen dat we voor de laat inschrijvers een supplement van 20 euro vragen, dit is niet zomaar en we zullen hier dit jaar streng op toezien! We kunnen niet blijven opdraaien voor de kosten van late inschrijvers …

De formulieren kunnen tot zondag 3 juni nog binnengebracht worden op de scouts en in de bus gestoken worden te:

Albert Westerlinckstraat 5
2440 Geel

Als de formulieren toch niet tijdig binnen geraken om de ene of andere reden, stuur ons dan toch al maar een bevestigend mailtje naar groepsleiding@tarcitius.be.

Met vriendelijke groeten,
De groepsleiding