Privacyverklaring Sint-Tarcitiusscouts

Onze scoutsgroep hecht veel belang aan de privacy van leden, leiding, ouders en sympathisanten.

Ook Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft hier onlangs nieuwe regels voor uitgewerkt waar wij als scouts volledig achter staan en die wij dus ook erg belangrijk vinden.

In bijlage vinden jullie een privacyverklaring, opgesteld door Scouts en Gidsen Vlaanderen waarin de rechten van onze leden en hun ouders staan uitgelegd omtrent de gegevens die wij van hen bijhouden en gebruiken.

Gelieve deze aandachtig door te nemen en bij vragen mag je steeds een mailtje sturen naar groepsleiding@tarcitius.be

privacyverklaring Sint-Tarcitiusscouts